Hanne Røisings blogg

desember 15, 2011

Styremedlem i Norgesuniversitetet

Filed under: Ukategorisert — by hanner @ 10:33 am

De neste kommende 4 år er jeg utnevnt til å sitte i styret for Norgesuniversitetet. Et veldig spennende oppdrag som jeg gleder meg til!

Og jammen ble det oppslag i Høgskoleavisa!

Reklamer

oktober 20, 2011

Oppsummering fra studiestart – høsten 2011

Filed under: E-læring,IKT og læring — by hanner @ 9:40 am

I høst startet vi opp deltidsutdanning i vernepleie + sykepleie. I forbindelse med dette har vi denne høsten begynt å bruke Screencast til korte introduksjoner/ innføringer i emner osv. Programmet (Camtasia Relay) er enkelt å bruke – og studentene gir gode tilbakemeldinger på at disse er nyttige. Vi har også testet ut Adobe Connect – både til veiledning og til klassetimer. Endel problemer med lyd i starten, men med tilkoblet headset med mikrofoner er disse nå løst. Nyttige verktøy for å holde kontakt med studentene også når de ikke er her.

Det neste vi nå vil prøve ut er samskrivingsdokumenter som Fronterdokument, Google-docks og høgskolens egen wiki.

 

mai 18, 2011

Adobe connect – tilgjengelig for studenter og ansatte i UH-sektoren

Filed under: E-læring,IKT og læring — by hanner @ 8:42 am

Adobe connect er nå tilgjengelig for alle studenter og ansatte i UH-sektoren. Dette er et konferanserom som egner seg supert til nettbasert samarbeid, neetteiledning, nettmøter og undervisning.

Magnus Nohar har laget to introduksjonsvideoer som bør sees før man tar verktøyet i bruk:

Innføring i bruk av Adobe Connect

Hvordan opprette møterom

Innloggigssiden til Adobe Connect finner du her

Ta gjerne kontakt, om du har lyst til å prøve verktøyet.

mai 10, 2011

Opphavsrett og undervisning

Filed under: E-læring,IKT og læring — by hanner @ 11:17 am
Tags:

Norgesuniversitetet tilbyr tjenesten «Del rett» – en veiledningstjeneste for bruk og deling av digitale læringsressurser.

Skal lure på hvor mange som kjenner til denne. Viktige spørsmål om hva man har lov til å dele, om opphavsrett og bruk av verk i undervisningen.

mai 3, 2011

Fra Powerpoint til Web 2.0

Filed under: E-læring,Fri programvare,IKT og læring — by hanner @ 11:55 am

I forbindelse med forberedelser til Fagdagen 11.mai om E-læring og IKT-støttet undervisning vil jeg lage min presentasjon som en ny side i Google; Hannes innlegg på fagdagen

Det må da være en bedre idé å dele ut en web-adresse enn en bunke med lysark?

mars 16, 2011

Podcasting av alle forelesninger på UiO

Filed under: E-læring — by hanner @ 7:05 am

Snart skal alle faktulteter på UiO tilby automatisk opptak av forelesninger.

Dette vårsemesteret blir forelesningene på pliktfaget Examen philosophicum for første gang lagt ut i sin helhet som podkast ved Universitetet i Oslo (UiO). Nå forventes det at podkasting av forelesninger snart vil være regelen heller enn unntaket på Blindern.

Noen av argumentene mot podkasting er at forelesere er bekymret for at studenter ikke vil møte opp til forelesningen, og at de i større grad vil vegre seg for å stille spørsmål, fordi forelesningen blir tatt opp. I følge Bent Kure, seniorrådgiver i Gruppe for digitale medier i læring (DML) ved UiO, er frykten uberettiget.

Se oppslaget her

januar 26, 2011

Evigheter siden sist; iTunesforelesninger skyter i været!

Filed under: IKT og læring — by hanner @ 12:06 pm

Det er evigheter siden sist jeg var inne på denne bloggen. Som blogg har jeg gitt  å bruke denne, men kan jo legge inn et og annet som det kan være lett å «spore tilbake» for meg.

Som for eksempen denne linken: iTunesforelesninger skyter i været!

Hvorfor gjør ikke flere dette?

mai 18, 2009

Hallingdalskolene kaster ut Microsoft

Filed under: Fri programvare — by hanner @ 9:51 am

Rådmannsutvalget bestemte før jul at alle kommuner i dalen skulle forlate Microsoft og går over til OpenOffice som er gratis.

Les hele saken

Nederst på artikkelen følger en interessant debatt….

januar 7, 2009

Økt bruk av OpenOffice i offentlig sektor

Filed under: Fri programvare — by hanner @ 9:10 pm

Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil styrke konkurransen i programvaremarkedet og øke bruken av fri programvare i offentlig sektor. Statsråden bevilger to millioner kroner til utvikling av løsninger som gjør at kontorpakken OpenOffice kan brukes sammen med flere fagsystemer, for eksempel til saksbehandling, økonomi eller arkiv, i offentlig sektor.

Fornyingsministeren ønsker å stimulere til økt konkurranse på markedet for kontorprogramvare. Hun hevder at OpenOffice idag utgjør et godt alternativ til etablert leverandøreid programvare på området. Utfordringen for mange virksomheter i offentlig sektor er at fagsystemer, for eksempel innen regnskap, økonomi eller arkiv og OpenOffice ikke fungerer optimalt sammen. Bevilgningen skal bidra til løsninger på dette.

Les mer om dette her

april 30, 2008

Dårlig forberedt IKT-satsing i skolen

Filed under: IKT og læring — by hanner @ 7:34 pm

I artikkelen den nedenfor henvises til, hevder høgskolelektor Tjalve Gj. Madsen at Innføringen av ny maskin- og programvare i skolene i mange tilfeller har skjedd uten at de ansvarlige har hatt klare forestillinger om hvorfor og hvordan disse verktøyene skulle brukes.

Jeg tror Madsen har rett i at dette synes å være en generell trend. I den grad man leser om IKT-satsing på skolene, handler det ofte om innkjøp av PC-er til bruk på skolen eller utlån til elevene.

Les artikkelen her: Dårlig forberedt IKT-satsing i skolen

« Forrige sideNeste side »

Blogg på WordPress.com.