Hanne Røisings blogg

oktober 20, 2011

Oppsummering fra studiestart – høsten 2011

Filed under: E-læring,IKT og læring — by hanner @ 9:40 am

I høst startet vi opp deltidsutdanning i vernepleie + sykepleie. I forbindelse med dette har vi denne høsten begynt å bruke Screencast til korte introduksjoner/ innføringer i emner osv. Programmet (Camtasia Relay) er enkelt å bruke – og studentene gir gode tilbakemeldinger på at disse er nyttige. Vi har også testet ut Adobe Connect – både til veiledning og til klassetimer. Endel problemer med lyd i starten, men med tilkoblet headset med mikrofoner er disse nå løst. Nyttige verktøy for å holde kontakt med studentene også når de ikke er her.

Det neste vi nå vil prøve ut er samskrivingsdokumenter som Fronterdokument, Google-docks og høgskolens egen wiki.

 

Reklamer

mai 18, 2011

Adobe connect – tilgjengelig for studenter og ansatte i UH-sektoren

Filed under: E-læring,IKT og læring — by hanner @ 8:42 am

Adobe connect er nå tilgjengelig for alle studenter og ansatte i UH-sektoren. Dette er et konferanserom som egner seg supert til nettbasert samarbeid, neetteiledning, nettmøter og undervisning.

Magnus Nohar har laget to introduksjonsvideoer som bør sees før man tar verktøyet i bruk:

Innføring i bruk av Adobe Connect

Hvordan opprette møterom

Innloggigssiden til Adobe Connect finner du her

Ta gjerne kontakt, om du har lyst til å prøve verktøyet.

mai 10, 2011

Opphavsrett og undervisning

Filed under: E-læring,IKT og læring — by hanner @ 11:17 am
Tags:

Norgesuniversitetet tilbyr tjenesten «Del rett» – en veiledningstjeneste for bruk og deling av digitale læringsressurser.

Skal lure på hvor mange som kjenner til denne. Viktige spørsmål om hva man har lov til å dele, om opphavsrett og bruk av verk i undervisningen.

mai 3, 2011

Fra Powerpoint til Web 2.0

Filed under: E-læring,Fri programvare,IKT og læring — by hanner @ 11:55 am

I forbindelse med forberedelser til Fagdagen 11.mai om E-læring og IKT-støttet undervisning vil jeg lage min presentasjon som en ny side i Google; Hannes innlegg på fagdagen

Det må da være en bedre idé å dele ut en web-adresse enn en bunke med lysark?

mars 16, 2011

Podcasting av alle forelesninger på UiO

Filed under: E-læring — by hanner @ 7:05 am

Snart skal alle faktulteter på UiO tilby automatisk opptak av forelesninger.

Dette vårsemesteret blir forelesningene på pliktfaget Examen philosophicum for første gang lagt ut i sin helhet som podkast ved Universitetet i Oslo (UiO). Nå forventes det at podkasting av forelesninger snart vil være regelen heller enn unntaket på Blindern.

Noen av argumentene mot podkasting er at forelesere er bekymret for at studenter ikke vil møte opp til forelesningen, og at de i større grad vil vegre seg for å stille spørsmål, fordi forelesningen blir tatt opp. I følge Bent Kure, seniorrådgiver i Gruppe for digitale medier i læring (DML) ved UiO, er frykten uberettiget.

Se oppslaget her

mars 27, 2007

Utredning av tre LMS-er

Filed under: E-læring — by hanner @ 7:20 am

Jeg har i 2006 vært med i en gruppe i Høgskolen i Østfold som har utredet tre LMS-er. (Blackboard, Fronter og Moodle).

For dette samarbeidet benyttet vi egne wikisider, noe vi opplevde svært nyttig.

Vi utarbeidet 4 kvalitetskriterier som læringsplattformene er vurdert ut fra:
– Samarbeidslæring
– Formidlingsbasert, lærerstyrt undervisning
– Studentstyrte aktiviteter
– Generelle brukervennlighetskriterier.

Rapporten ligger her

februar 2, 2007

Wikipedia som kilde

Filed under: E-læring — by hanner @ 12:56 pm

Noen lærere liker ikke at studentene bruker Wikipedia. Norgesuniversitetet har her en interessant artikkel om dette; Universiteter mot Wikipedia

(Les også artikkelen til Thomas  Hylland Eriksen, som ligger nederst på siden).

januar 17, 2007

Verktøy for samskriving

Filed under: E-læring,Fri programvare,IKT og læring — by hanner @ 12:05 pm

docs_spreadsheets.gif Google Docs and Spreadsheet er et gratis, web-basert verktøy for skriving og samskriving av dokumenter. At filer ligger på nettet innebærer at du er tilgjenglig fra en hver PC med internett-tilknytning. Dette kan være en praktisk løsning for folk som bruker ulike PC-er og ikke alltid klare å holde orden på hvilke filer som er lagret hvor. På dette stedet kan du også laste opp filer fra egen PC, slik at de er tilgjengelig fra nettet. Gjennom samarbeidsverktøy kan man inviterer personer til å skrive på de ulike dokumentene.  Dette burde være særdeles godt egnet for studenter som skal skrive prosjektoppgaver sammen, og for veiledere som skal gi innspill.

Blogg på WordPress.com.