Hanne Røisings blogg

september 5, 2012

Blogg som dokumentasjon

Filed under: IKT og læring — by hanner @ 8:46 am

Jeg er i gang med søknad om 1.lektorkompetanse og oppdager at denne bloggen vil være til stor nytte i dette arbeidet. Kort oppsummert:

  • som verktøy for læring og skriving
  • om dokumentasjon (god hjelp ved søknad til 1.lektorkompetanse for en som IKKE har oppdatert CV…)
  • som oppsummering av  saker som jeg har henvist til – fordi jeg mener det er viktig
  • som oppsummering av presentasjons- og tenkeskriving
  • som pedagogisk verktøy (jfr. konklusjon i siste fagartikkel)

Og hensikten med denne bloggen har aldri vært som samarbeidsverktøy. (Det er knapt noen som vet at den eksisterer). Men som egne refleksjonsnotater ser jeg nå STOR nytteverdi.

Reklamer

Blogg på WordPress.com.