Hanne Røisings blogg

januar 7, 2009

Økt bruk av OpenOffice i offentlig sektor

Filed under: Fri programvare — by hanner @ 9:10 pm

Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil styrke konkurransen i programvaremarkedet og øke bruken av fri programvare i offentlig sektor. Statsråden bevilger to millioner kroner til utvikling av løsninger som gjør at kontorpakken OpenOffice kan brukes sammen med flere fagsystemer, for eksempel til saksbehandling, økonomi eller arkiv, i offentlig sektor.

Fornyingsministeren ønsker å stimulere til økt konkurranse på markedet for kontorprogramvare. Hun hevder at OpenOffice idag utgjør et godt alternativ til etablert leverandøreid programvare på området. Utfordringen for mange virksomheter i offentlig sektor er at fagsystemer, for eksempel innen regnskap, økonomi eller arkiv og OpenOffice ikke fungerer optimalt sammen. Bevilgningen skal bidra til løsninger på dette.

Les mer om dette her

Reklamer

Blogg på WordPress.com.