Hanne Røisings blogg

mars 27, 2007

Utredning av tre LMS-er

Filed under: E-læring — by hanner @ 7:20 am

Jeg har i 2006 vært med i en gruppe i Høgskolen i Østfold som har utredet tre LMS-er. (Blackboard, Fronter og Moodle).

For dette samarbeidet benyttet vi egne wikisider, noe vi opplevde svært nyttig.

Vi utarbeidet 4 kvalitetskriterier som læringsplattformene er vurdert ut fra:
– Samarbeidslæring
– Formidlingsbasert, lærerstyrt undervisning
– Studentstyrte aktiviteter
– Generelle brukervennlighetskriterier.

Rapporten ligger her

Reklamer

Blogg på WordPress.com.