Hanne Røisings blogg

januar 22, 2007

Blogg – et verktøy for veiledning på nett

Filed under: Om blogger — by hanner @ 8:58 am

Universitet i Oslo har nylig utgitt en artikkelsamling; Ringer i vann – Fleksibel læring – kvalitetsreformen i praksis (Universitetet i Oslo, 2006). I denne artikkelsamlingen presenterer Trond Solhaug erfaringer med bruk av blogger som åpen veiledning på nett. Her beskrives blogger som verktøy for studenters demokratiske innflytelse på kunnskapsutvikling gjennom åpen dialog og debatt om fag og didaktikk.  Et av hovedinntrykkene fra hans prosejket er at » studenter kan utvikle sine kommunikative og samarbeidende ferdigheter og utvikle egne samfunnsvitenskapelige tekster gjennom en offentlig tilgjengelig veiledning i et bloggverktøy» (s. 105)

I artikklene trekkes det fram flere begrunnelser og perspektiver:

  • Universitetets forelesende undervisningsform er lite dialogpreget. Mange etterlyser et forum der studenter kan ta til orde om kunnskap, undervisning fag og litteratur. Blogger blir et slikt kommunikasjonsverktøy mellom studenter og lærere
  • Blogger kan bidra til å dele kunnskap og ideer
  • Blogger kan bidra til å mynidggjøre studentene
  • Blogger kan bidra til faglig debatt mellom kolleger ved ulike læresteder

Blogger brukt i veiledning innebærer at veiledning vil foregå i full offentlighet. Når tekster gjøres offentlig, utfordres studentene både faglig og sosialt. Det kan oppleves sårbart å eksponere uferdige tanker og dokumenter på denne måten.  Dessuten kan kritiske bemerkninger oppleves som ekstra harde når de legges ut i det offentlige rom. Denne sårbarheten stiller derfor krav til veiledere med hensynt til å gi konkrete og konstruktive tilbakemeldinger.

Argumentet for å benytte en slik veiledningsmetode er at teksproduksjon i seg selv innebærer læring gjennom det kognitive arbeidet som det iverksetter. (Se blogg 26. oktober og blogg 25. oktober) Blogger brukt til veiledning kan derfor være et nyttig verktøy når det gjelder å utvikle studenters evne til skriftlig samandling.

Reklamer

januar 17, 2007

Verktøy for samskriving

Filed under: E-læring,Fri programvare,IKT og læring — by hanner @ 12:05 pm

docs_spreadsheets.gif Google Docs and Spreadsheet er et gratis, web-basert verktøy for skriving og samskriving av dokumenter. At filer ligger på nettet innebærer at du er tilgjenglig fra en hver PC med internett-tilknytning. Dette kan være en praktisk løsning for folk som bruker ulike PC-er og ikke alltid klare å holde orden på hvilke filer som er lagret hvor. På dette stedet kan du også laste opp filer fra egen PC, slik at de er tilgjengelig fra nettet. Gjennom samarbeidsverktøy kan man inviterer personer til å skrive på de ulike dokumentene.  Dette burde være særdeles godt egnet for studenter som skal skrive prosjektoppgaver sammen, og for veiledere som skal gi innspill.

Studentaktiviteter i og utenfor læringsplattformer

Filed under: IKT og læring,Om blogger — by hanner @ 11:52 am

30. januar planlegges en workshop med fokus på økt studentaktivitet. Primært var programmet planlagt i tilknytning til bruk av avdelingens læringsplattform. I ettertid ser jeg det er naturlig at vi også beveger oss utenfor læringsplattformen, bl.a. av hensyn til læringsplattformens begrensninger når det gjelder verktøy for samarbeid og samskriving.

Høgskolen har tilgang til to programmer som kan være aktuelle i denne sammenhengen;

* wiki-sider (http://wiki.hiof.no/index.php/Hovedside)
* blogger (http://blog.hiof.no/summary.php)

Foreløpig program for dagen ser slik ut:

  • Hvordan stimulere studenter til å bruke diskusjonsforum i Bb til FAGLIGE problemstillinger og debatter? (primært i Blackboard)
  • En kort gjennomgang av test- og surveyverktøy (i Blackboard). Til bruk for kunnskapstester og studentevaluering.
  • Workshop i bruk av wiki som samskrivingsverktøy
  • Bruk av blogger til kunnskapsutvikling og faglige aktiviteter. (Kollega Rolf Balzersen har skrevet noe om bruk av blogger i undervisning her)

Blogg på WordPress.com.