Hanne Røisings blogg

november 23, 2006

Web 2.0 – læreren

Filed under: IKT og læring — by hanner @ 9:20 am

Jeg har i dag publisert min første, lille artikkel i Wikipedia. Enkelt og greit fordi jeg ikke fant det jeg lette etter – nemlig Feide. Nå ligger det noe der: http://no.wikipedia.org/wiki/Feide

Det må vel være i godt samsvar med web 2.0 – kulturen – som baseres på at  den nye generasjonen sosiale nettjenester avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Blogger og wikier er jo nettopp slike sosiale nettverkstjenester. I følge det samme leksikonet er jo grunntanken å ta i bruk kollektiv intelligens, i den forstanden at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme rammer fremfor løsrevet på egen hånd. Denne nettbruken forventes å ta over mye av markedet for de personlige hjemmesidene som hadde sin storhetstid rundt årtusenskiftet.

Reklamer

november 20, 2006

Web 2.0 – studentene; Den nye generesjon studenter i UH-sektoren

Filed under: IKT og læring — by hanner @ 12:23 pm

I følge rapporten Læringsteknologi i norsk høgre utdanning, vil UH-sektoren få en ny generasjon studenter – «web.2.0». Den interessant beskrivelsen av disse studentene er som følger: «En ny generasjon studenter vil melde sin ankomst med helt andre digitale vaner, forventninger og kompetanse enn dagens studenter. De bruker ikke bare nettet for å hente informasjon, men publiserer og forholder seg til et stort antall ulike tjenester for kommunikasjon og deling av ressurser. Disse studentene har mange e-postadresser, ulike steder de publiserer, skriver blog og samarbeider med medlærende.” Norgesuniversitet 2006, s. 19.

Jeg ble nyskjerrig på begrepet Web 2.0, og fant en god definisjon her

november 14, 2006

Høring – Rapport om læringsteknologi i norsk høgere utdanning

Filed under: IKT og læring — by hanner @ 7:24 am

Høgskolen i Østfold er en av høringsinstansene til Rapport om læringsteknologi i norsk høgere utdanning. UV- gruppa (avdelingsovergruppe nettverksgruppe som jobber med undervisningsstøttesystem) er bedt om å lage høringsnotatet.

Gruppa har hatt et møte, der utkast til høringsnotatat ble utarbeidet. Utkastet er lagt på ene wiki-side (UV-gruppas wikisidie), slik at alle i gruppa får anledning til å redigere notatet fram til fristen utløp.

En slik åpen prosess innebærer

a) at alle som ønsker det kommer kan komme med innspill
b) at alle som har innspill selv er forpliktet til å skrive i høringsnotatet
c) at prosessen fram til det endelige høringsnotatet gjenspeiler en form som harmonerer godt med innholdet i rapporten som omhandler læringsteknologi i vid forstand. En form for nett-støttet samarbeid!

En spennende måte å jobbe på!

Blogg på WordPress.com.